` Iklan Perolehan :: UPM
IKLAN PEROLEHAN


KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA
Tajuk SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP ZON A UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR– SH118/2011(13046)
Kandungan Dokumen Tawaran Sebut Harga boleh diperolehi waktu pejabat di Bangunan Pentadbiran, Pejabat Bendahari II, Seksyen Perolehan, UPM. Sampul Sebut Harga berharga RM10.00. Petender wajib menghadiri taklimat iaitu pada:

Tarikh : 10/11/2011 (Khamis)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Kaunter Khidmat Pembangunan, Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Aset (PPPA), UPM, Serdang, Selangor

* Petender Dikehendaki Membawa Sijil Asal Ketika Menghadiri Lawatan Tapak

Petender hendaklah menunjukkan Sijil Asal Kementerian Kewangan Malaysia (220402 DAN 220403) DAN Sijil Asal Pusat Khidmat Kontraktor Kelas F : Kepala VI (Sub-Kepala 3(a) & 3(b) & Sub-Kepala 8) serta memberi satu salinan fotostat sijil tersebut kepada pihak bendahari sebelum dibenarkan membeli Dokumen Tawaran Sebut Harga tersebut.

Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan dalam Peti Tender No. 2 pada atau sebelum 17/11/2011 (Khamis) jam 12.00 tengahari.


“DOKUMEN TAWARAN BOLEH DIBELI SELEPAS LAWATAN TAPAK DIADAKAN DAN SEBUT HARGA INI TERBUKA KEPADA PETENDER YANG BERDAFTAR DI NEGERI SELANGOR
SAHAJA”


Tarikh Iklan: 03/11/2011 (Khamis)
En. Johan Bin Ali: 03-8946 6102
Tarikh Tutup 17/11/2011 (Khamis)
 
Hakcipta Terpelihara 2006 - 2008 (Version 3.0) @ Pejabat Bendahari Universiti Putra Malaysia